LIPOLYS

Lipolys är principen bakom injektionsbehandling av dubbelhaka, eller mer korrekt adipolipolys.
Det ämne som injiceras, deoxycholsyra, spräcker hål på fettceller. När cellerna går sönder aktiveras kroppens immunförsvar genom en inflammatorisk reaktion, synlig genom snabbt övergående hudrodnad och en ganska kraftig svullnad i behandlingsområdet.

Svullnaden kan ofta bli dubbelt så stor som dubbelhakan var innan. De flesta är svullna några få dagar men i enstaka fall kan svullnad kvarstå
flera veckor.

Immunsförsvaret tar bort alla förstörda fettceller och på det viset minskar
mängden fettvävnad i ett behandlat område.

Läkemedlet är registrerat för användning mot dubbelhaka, men lämpar sig även för finjustering av små fettdepåer på kroppen, t.ex. lipom eller justering efter fettfrysning eller fettsugning.
En behandling täcker max ett område stort som en handflata. För större behandlingsområden passar oftast en fettfrysning bättre.

Det läkemedel som används för behandling av dubbelhaka heter Belkyra och godkändes 2017 i Europa, allra först i Sverige där dr Pyra Haglund här på Stureplanskliniken gjorde den första behandlingen i Europa. Belkyra innehåller deoxycholsyra, en gallsyra som finns
naturligt i kroppen.

Pris från 9 900 kr (2 ampuller), 12 900 kr (3 ampuller).

Vanliga frågor om Lipolys

Överskott av fett i nacke (buffalo hump), kärlekshandtag, fettkuddar på mage och in- och utsida lår samt fettknutor, s k lipom, passar för lipolys. Däremot är inte metoden lämplig för överarmar, änglavingar eller ovansidan av knäna.

Det finns en individuell variation och det beror också på hur mycket fett det är i området men vanligen krävs 1-4 behandlingar. Det bör gå 6 veckor mellan behandlingarna.

Mellan 10-40% av fettet i området brukar försvinna på en behandling. Slutresultat ser man efter cirka två månader. Sund kost och träning förbättrar resultatet och det är viktigt att komma ihåg att lipolys inte är en bantningsmetod utan en behandling för punktfetma.

Första veckan kan man uppleva svullnad, klåda och ömhet i behandlingsområdet och mindre blåmärken är ganska vanligt. På liknande sätt som efter fettfrysning och fettsugning så reagerar kroppen med inflammation i området när de förstörda fettcellerna skall tas bort. Det märker man som en liten förhårdnad i området under första månaden efter behandling. Efter cirka två månader ser man färdigt behandlingsresultat.