LIPOLYS

Aqualyx – fettborttagning med injektion

Lipolys, eller mer korrekt adipolipolys, är en injektionsbehandling där man injicerar Aqualyx, ett medel som spräcker hål på fettceller och på det viset minskar mängden fettvävnad i ett behandlat område. Lipolys lämpar sig för finjustering av små fettdepåer på kroppen, t ex lipom eller justering efter fettfrysning eller fettsugning. En behandling täcker cirka ett handflatestort område. För större behandlingsområden passar oftast fettfrysning bättre.

Pris 7 900 kr per behandling.

Läs mer

Man injicerar medlet i underhudsfettet med en mycket tunn nål. Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan maximalt behandla ett område stort som en-två handflator per gång.

Överskott av fett i nacke (buffalo hump), kärlekshandtag, fettkuddar på mage och in- och utsida lår samt fettknutor, s k lipom, passar för lipolys. Däremot är inte metoden lämplig för överarmar, änglavingar eller ovansidan av knäna.

Läkare som har gått speciell utbildning får utföra adipolipolys med Aqualyx.

Det finns en individuell variation och det beror också på hur mycket fett det är i området men vanligen krävs 1-4 behandlingar. Det bör gå 6 veckor mellan behandlingarna.

Mellan 10-40% av fettet i området brukar försvinna på en behandling. Slutresultat ser man efter cirka två månader. Sund kost och träning förbättrar resultatet och det är viktigt att komma ihåg att lipolys inte är en bantningsmetod utan en behandling för punktfetma.

Första veckan kan man uppleva svullnad, klåda och ömhet i behandlingsområdet och mindre blåmärken är ganska vanligt. På liknande sätt som efter fettfrysning och fettsugning så reagerar kroppen med inflammation i området när de förstörda fettcellerna skall tas bort. Det märker man som en liten förhårdnad i området under första månaden efter behandling. Efter cirka två månader ser man färdigt behandlingsresultat.