TRÅDLYFT

säker och enkel metod att lyfta ansiktet utan kirurgi

Trådlyft innebär att vi stoppar in hullingförsedda trådar under huden och på så vis gör ett lyft genom att dra i tråden eller med släta trådar får kollagenstimulering som lyfter. Vid trådlyft används trådar som bryts ner i kroppen efter 6-9 månader men som innan dess startar en kollagenstimulering som ger ett långvarigt lyft. Hullingtrådarna ger ett kraftfullt lyft och de använder vi för att lyfta kinder eller käklinjen. Släta s k monotrådar använder vi vid minilyft då 10-20 trådar läggs in under huden i ett område, t ex mungiporna. Behandlingen håller i 1-2 år eller längre, beroende på ålder, livsstil och hudtyp.

Pris minitrådlyft 5 900 kr, käklinjeslyft 9 900 kr, kindtrådlyft 15 900kr.

Läs mer

Man ser en del resultat omedelbart i form av lyft och utfyllnad och resultatet blir ännu bättre under de kommande månaderna på grund av att kroppen bygger kollagen. Resultatet av ett trådlyft håller 1-2 år.

De trådar som används vid trådlyft är av samma typ som används inom kirurgin och består av PDO, ett ämne som bryts ner i kroppen efter 6-9 månader men innan dess ger en stimulering i huden som bygger upp nytt kollagen och på så vis åstadkommer ett lyft. Vissa av trådarna har hullingar som ger ett kraftfullt lyft och de använder vi för att lyfta kinder eller käklinjen. Släta s k monotrådar använder vi vid minilyft då 10-20 trådar läggs in under huden i ett område, t ex mungiporna. Behandlingen håller i 12-24 månader eller längre, beroende på ålder, livsstil och hudtyp.

Tekniken utförs bara av legitimerade läkare och sjuksköterskor med särskild utbildning.

Trådarna förs in i huden med en tunn nål och känns väldigt lite. Om man använder hullingtrådar (barb-trådar) så lägger man en droppe bedövning i huden innan och behandlingen medför väldigt lite obehag.

Oftast har man minimalt obehag efteråt och kan gå tillbaka till arbetet, särskilt efter minilyft. Ibland får man blåmärken som kan finnas kvar en dryg vecka och vid större trådlyft ses ibland lite svullnad. När man lägger hullingtrådar så kan de strama de första veckorna, särskilt när man tuggar. Infektion eller mer allvarliga biverkningar är mycket sällsynt.

Trådlyft är lämpligt för de flesta friska personer där effekterna av åldrandet blivit uppenbart och man önskar lyfta t ex ögonbryn, ansikte, hals eller armar utan att göra en operation. Vid en konsultation går vi igenom dina förutsättningar och vilket trådlyft som skulle passa.

Trådlyft rekommenderas normalt inte vid kraftigt åldrande med mycket överskottshud, kalkonhals eller djupa rynkor och veck i ansiktet, då suturerna helt enkelt inte kommer orka bära tyngden. I sådana fall krävs oftast kirurgi.

Ett minitrådlyft innebär att man lägger 10-20 tunna trådar under huden för att lyfta ett begränsat område t ex mungipor, överläpp, glabella (mellan ögonbrynen) eller tear trough. Ett minitrådlyft är en snabb enkel och nästan smärtfri procedur och är ett bra alternativ om man inte vill göra filler eller botulinumtoxin i ett område. Vi har t ex sett mycket fina resultat i mungipor och på överläppar som tidigare har varit överbehandlade med filler och där man har behövt ta bort fillern pga blåaktig färgskiftning.

Minitrådlyft 5 900 kr (mungipor eller överläpp eller glabella eller tear trough)

Kindlyft 15 900 kr

Käklinjeslyft 9 900 kr

Ansiktslyft 80 monotrådar + PRP 19 900 kr

FAQ

Frågor och svar om trådlyft

Vi har valt ut de mest effektiva och säkra områdena för trådlyft. Vi arbetar dels med släta, s k monotrådar, som läggs tätt i stor mängd under huden för en fin kollagenstimulering och lyft, dels med hullingtrådar som man drar åt och som ger ett större lyft men också kan ge mer efterverkningar i form av lättare smärta och obehag, synlig dragriktning mm. Vi har därför begränsat oss till två mycket effektiva och säkra hullingtrådlyft.

Monotrådar:

Minitrådlyft 5 900 kr för ett utvalt område, 10-20 trådar. T ex mungipor, överläpp, tear trough, ovan ögonbryn eller överläpp. Tar 30 minuter. Man kan oftast gå tillbaka direkt till arbetet, men ibland förekommer blåmärken som behöver sminkas över.

Fullface-mono-PRP 19900 kr: 80-100 monotrådar kombinerade med PRP som injiceras in genom kanylerna som trådarna kommer med. Ger en otrolig stimulering och föryngring som syns fullt ut 3 månader efter behandlingen. Tar 45 minuter. Vi då här många trådar är det risk för blåmärken som sitter i 1-2 veckor.

Hullingtrådar:

Käklinjeslyft hullingtrådar: 9 900 kr Tar 45 minuter. Man kan oftast gå tillbaka direkt till arbetet, men ibland förekommer blåmärken som behöver sminkas över.

Kindlyft hullingtrådar: 15 900 kr Tar 45 minuter. Man kan oftast gå tillbaka direkt till arbetet, men ibland förekommer blåmärken som behöver sminkas över.